SALON 1 SALON 2 SALON 3
13:00-15:20   EVRELEME
Kurs Başkanları:
Meral Gülhan                                  Atila Eroğlu
13:00-15:20   AKCİĞER KANSERİNDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ KURSU
Kurs Başkanları:
Özgür Samancılar
Kutsal Turhan
Levent Dertsiz 
13:00-15:00   VAKALARLA KHDAK’DE HEDEF TEDAVİLER
Moderatör:
Adnan Aydıner

Panelistler:
Sadettin Kılıçkap
Ulus Ali Şanlı
Bülent Orhan
Erdem Çubukçu

13:00-13:20 TNM evrelemesinde güncel durum; değişenler, değişecekler
Ayten Kayı Cangır
13:00-13:20 Akciğer kanserinde hibrit cerrahi
Tevfik İlker Akçam
13:00-13:20 EGFR mutant metastatik KHDAK olgu sunumu
İnanç İmamoğlu
13:20-13:40 Evrelemede radyolojinin yeri
Recep Savaş
13:20-13:40 Multiportal VATS lobektomi
Serhan Tanju
13:20-13:40 ALK pozitif metastatik KHDAK olgu sunumu
Esin Oktay
13:40-14:00 Evrelemede nükleer tıbbın yeri Ayşegül Akgün 13:40-14:00 Uniportal VATS lobektomi
Muhammed Reha Çelik
13:40-14:00 ROS1 pozitif metastatik KHDAK olgu sunumu
Murat Keser
14:00-14:20 EBUS-EUS
Benan Çağlayan
14:00-14:20 VATS segmentektomi
Berker Özkan
14:00-14:20 Nadir mutasyonlu metastatik KHDAK olgu sunumu
Atakan Demir
14:20-14:40

İnvazif evreleme (mediastinoskopi&VATS)
Serkan Uysal

14:20-14:40 VATS pnömonektomi
Göktürk Fındık
14:20-15:00 Tartışma
14:40-15:00 Evrelemede patolojik değerlendirme
Funda Demirağ
14:40-15:00 VATS sleeve ve ekstended rezeksiyonlar
Kenan Can Ceylan
   
15:00-15:20 Tartışma 15:00-15:20 Tartışma    
15:20-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:50     15:30-16:50     15:30-16:50   VAKALARLA KHDAK’NDE İMMUNOTERAPİ
Moderatör:
Mustafa Erman

Panelist:
Timuçin Çil

15:30-15:50 Yeniden evreleme
Deniz Köksal 
15:30-15:50 RATS lobektomi
Kuthan Kavaklı
15:30-15:50 PDL-1 %1-49 pozitif 1. sıra metastatik KHDAK olgu sunumu
Engin Kut
15:50-16:10 Olgularla evreleme 1
Bülent Yenigün
15:50-16:10 RATS segmentektomi
Erkan Kaba
15:50-16:10 PDL-1 >%50 pozitif 1. sıra metastatik KHDAK olgu sunumu
Atike Pınar Erdoğan
16:10-16:30 Olgularla evreleme 2
Nilgün Yılmaz Demirci
16:10-16:30 Uyanık VATS
Ezel Erşen
16:10-16:30 2. basamak metastatik KHDAK olgu sunumu
Mustafa Karaca
16:30-16:50 Tartışma 16:30-16:50 Tartışma 16:30-16:50 Tartışma
SALON 1 SALON 2
08:45-09:00 AÇILIŞ
Nil Molinas Mandel, Erdem Göker,
Hakan Kutlay 
09:00-09:55
09:00-09:55 1. OTURUM 2. OTURUM
AKCİĞER KANSERİ EPİDEMİYOLOJİ VE ETİYOLOJİ
Oturum Başkanları:
İsmail Savaş
Erkmen Gülhan
AKCİĞER KANSERİNDE TARAMA
Oturum Başkanları:
Pınar Çelik
Aydın Şanlı
09:00-09:15 Dünya’da ve Türkiye’de akciğer kanseri sorunu
Atilla Akkoçlu
09:00-09:15 DDBT taramada güncel durum
Meral Gülhan
09:15-09:30 Türkiye’nin tütün kontrolü karnesi
Nazmi Bilir
09:15-09:30 Taramada biyobelirteçler ve elektronik burun
Tuncay Göksel 
09:30-09:45 Tüm yönleriyle IQOS
Celal Karlıkaya 
09:30-09:45 Dünyada tarama programları
Gökçen Ömeroğlu Şimşek
09:45-09:55 Tartışma 09:45-09:55 Tartışma
09:55-10:15 KAHVE MOLASI
10:15-11:25 3. OTURUM 10:15-11:25 4. OTURUM
GENOMİK ÇAĞDA AKCİĞER KANSERİ TANISI
Oturum Başkanları:
Ahmet Özet
Meltem Tor
Erdal Okur
KHDAK İMMÜNOTERAPİ VE KLİNİK ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları:
Serdar Turhal
Mahmut Gümüş
Faruk Zorlu
10:15-10:30 Ne kadar doku?
Aydın Yılmaz
10:15-10:30 İmmünoterapi ve Patoloji
Serpil Dizbay Sak
10:30-10:45 Patolojik tanıda dokunun rolü
Deniz Nart
10:30-10:45 Radyoterapi ve İmmünoterapi
Erkan Topkan
10:45-11:00 Likid biyopsi ve NGS uygulamalarında bugün ve gelecek
Nalan Akyürek
10:45-11:00 Neoadjuvant ve adjuvant immünoterapi çalışmaları
Hande Turna
11:00-11:15 Ne zaman cerrahi örnekleme?
A. Feridun Işık
11:00-11:15 1. ve 2. basamak İmmünoterapi çalışmaları
Mustafa Özdoğan 
11:15-11:25 Tartışma 11:15-11:25 Tartışma
11:25-11:45 KAHVE MOLASI
11:45-12:30 TAKEDA UYDU SEMPOZYUM
ALK+ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri’nde Brigatinib Tedavisi
Oturum Başkanı:Hakan Şat Bozcuk
Konuşmacı: Fatih Selçukbiricik
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:45 5. OTURUM 13:30-14:45 6. OTURUM 
MOLEKÜLER PATOLOJİ NEYİ DEĞİŞTİRDİ?
Oturum Başkanları:
Figen Atalay
Ali Veral
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİDE GELECEK
Oturum Başkanları:
Şükrü Dilege
Kamil Kaynak
13:30-13:45 Tedaviyi yönlendirmede moleküler testlerin artan önemi
Büge Öz
13:30-13:50 VATS’da yenilikler
Hasan Batırel
13:45-14:00 Anti EGFR TKİ
Fulden Yumuk
13:50-14:10 RATS’da yenilikler
Alper Toker
14:00-14:15 Anti ALK TKİ
İlhan Öztop
14:10-14:30 Alternatif cerrahi yaklaşımlar
Çağatay Tezel
14:15-14:30 Akciğer kanserinde nadir mutasyonlar
Murat Akyol
14:30-14:45 Tartışma
14:30-14:45 Tartışma
14:45-15:15 KAHVE MOLASI
15:15-16:00 AMGEN UYDU SEMPOZYUM
Vakalarla akciğer kanseri kemik metastazı yönetiminde denosumab
Oturum Başkanı: İlhan Öztop
Konuşmacı: Saadettin Kılıçkap
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:45-18:00 7. OTURUM 16:45-18:00 8. OTURUM
ERKEN EVRE -1 AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ
Oturum Başkanları:
Ilgaz Doğusoy
Uğur Selek
YENİ JENERASYON TEDAVİLERİN YANITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YAN ETKİ VE KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanları:
Fazilet Öner Dinçbaş
Can Öztürk
16:45-17:05 Cerrahi yaklaşımlar
Volkan Baysungur
16:45-16:55 I-RECIST; Radyolojik değerlendirme
Çetin Atasoy
17:05-17:25 SBRT
Gökhan Özyiğit
16:55-17:05 PERCIST: PET-BT
Ahmet Yanarateş 
17:25-17:45 Evre -I de sistemik tedavinin yeri
Ali Murat Tatlı
17:05-17:15 Radyasyon onkoloğu bakış açısı
Ufuk Abacıoğlu
17:45-18:00 Tartışma 17:15-17:25 Pulmoner toksisite
Ülkü Yılmaz 
17:25-17:35 Diğer toksisiteler
Berna Kömürcüoğlu 
17:35-18:00 Tartışma

 

 

 

SALON 1 SALON 2
08:45-10:00 9. OTURUM 08:45-10:00 10. OTURUM
AKCİĞER KANSERİNDE PALYATİF BAKIM
Oturum Başkanları:
Recep Demirhan
Meftun Ünsal

AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİNDE ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları:
Nezih Özdemir
Bedrettin Yıldızeli

08:45-09:00 Malign plevral efüzyona göğüs hastalıkları yaklaşımı
Sevda Cömert
08:45-09:00 Klinik 1-GGO ve erken evre
Ozan Usluer
09:00-09:15 Malign plevral efüzyona cerrahi yaklaşım
Burçin Çelik
09:00-09:15 Klinik 2-radyolojik T4 olgular
Levent Alpay
09:15-09:30 Ağrı tedavisi
Meltem Uyar
09:15-09:30 Klinik 3- N2’de cerrahi
Cabir Yüksel
09:30-09:45 Beslenme
Şeref Kömürcü
09:30-09:45 Klinik 4- immünoterapi sonrası cerrahi
Hüseyin Melek
09:45-10:00 Tartışma 09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:20 KAHVE MOLASI
10:20-11:50 11. OTURUM 10:20-11:50 12. OTURUM
RESECTABLE LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ
Oturum Başkanları:
Deniz Yalman
Alpaslan Çakan
İdris Yücel

MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ
Moderatör:
Nil Molinas Mandel
Sedat Koca

Tartışmacılar:
Serdar Özkök
Onur Genç
Türkkan Evrensel
Bahar Kurt
Derya Gümürdülü

10:20-10:40 Ne zaman cerrahi?
İrfan Taştepe
10:20-10:40 Neoadjuvan tedavi sonrası  T0N0 olgusu
Levent Cansever
10:40-11:00 Radyasyon onkoloğu görüşü
Mustafa Cengiz
10:40-11:00 Olgu sunumu
Mert Saynak
11:00-11:20 Sistemik tedavinin yeri
Özlem Er
11:10-11:20 Timoma Olgusu
Metin Kanıtez
11:20-11:40 Olgu sunumu
Fatih Selçukbiricik
11:20-11:40 Olgu sunumu
Pelin Uysal
11:40-11:50 Tartışma 11:40-11:50 Tartışma
11:50-12:00 KAHVE MOLASI
12:00-12:45 ROCHE DIAGNOSTICS UYDU SEMPOZYUM
Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Yönetiminde Yeni Nesil Dizileme ile Yeni Perspektifler
Konuşmacılar: Nalan Akyürek, Saadettin Kılıçkap
12:45-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:45 13. OTURUM 13:30-14:45 14. OTURUM
OLİGOMETASTATİK HASTALIK TEDAVİSİ
Oturum Başkanları:
Soner Gürsoy
Serap Akyürek
Sadık Yaldız

 AKCİĞER KANSERİNDE İLERİ YAŞ VE KOMORBİDİTELİ HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Atila Akkoçlu
Cengiz Gebitekin
Esra Kaytan Sağlam
13:30-13:45 Cerrahi yaklaşım
Serkan Enön
13:30-13:45 İleri yaş ve komorbidite değerlendirmesi
Dilek Ernam
13:45-14:00 Radyasyon onkolojisi bakışı
Banu Atalar
13:45-14:00 Göğüs Cerrahisinde ERAS uygulamaları
Akif Turna
14:00-14:15 Oligometastatik hastalıkta sistemik tedavisi
Ahmet Taner Sünbül
14:00-14:15 Geriatrik ve komorbid  olgularda radyoterapi
Fatma Sert
14:15-14:30 Olgu sunumu
Baran Akagündüz
14:15-14:30 Geriatrik ve komorbid  olgularda sistemik tedavi
Aziz Karaoğlu
14:30-14:45 Tartışma 14:30-14:45 Tartışma
14:45-14:55 ARA
14:55-15:40 ASTRA ZENECA UYDU SEMPOZYUM
Osimertinib ile Güçlü Bir Başlangıç:
EGFR mutant Lokal İleri veya Metastatik KHDAK Hastalarına 1. Basamak Tedavide Multidisipliner Yaklaşım
Moderatör: Murat Kıyık
Konuşmacılar: Özgür Samancılar, Nalan Akyürek, Pervin Hürmüz,
Ömer Fatih Ölmez, Cengiz Erol, Jamshid Hamyard
15:40-15:50 ARA
15:50-16:35 PFIZER UYDU SEMPOZYUMU
ALK Pozitif Metastatik KHDAK Hastalarda Lorlatinib ile Geleceğe Net Bir Adım
Konuşmacı: Timuçin Çil
16:35-16:45 KAHVE MOLASI
16:45-18:15 15. OTURUM 16:45-18:15 16. OTURUM
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE GELECEK
Oturum Başkanları:
Rıza Çetingöz
Ufuk Çağırıcı
Ali Arıcan

MEZOTELYOMA GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Levent Elbeyli
Abdurrahman Işıkdoğan
16:45-17:05 Patolojide gelişmeler
Pınar Fırat
16:45-17:00 Patolojide gelişmeler
Handan Zeren
17:05-17:25 Radyoterapide tartışılanlar
Pervin Hürmüz
17:00-17:15 Yeni evreleme
Deniz Köksal

 

17:25-17:45 Sistemik tedavide değişenler
Nuri Karadurmuş
17:15-17:30 Güncel cerrahi yaklaşım
Ayten Kayı Cangır
17:45-18:05 Cerrahi tedavide değişenler
Murat Kara
17:30-17:45 Güncel radyoterapi uygulamaları
Nergiz Dağoğlu
18:05-18:15 Tartışma 17:45-18:00 Güncel sistemik tedavi yaklaşımı
M. Ali Kaplan
18:00-18:15 Tartışma
18:15-19:00

POSTER DEĞERLENDİRME OTURUMU

Oturum Başkanları: Refik Ülkü, Altemur Karamustafaoğlu

SALON 1 SALON 2
08:30-10:00 17. OTURUM 08:30-10:00 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:
Mehmet Yıldırım, Gökhan Yüncü
COVİD DÖNEMİ VE SONRASI AKCİĞER KANSERLİ HASTA
Oturum Başkanları:
Ferah Ece,  Ahmet Demirkazık, Celalettin Kocatürk,  Gökhan Yaprak
08:30-08:36 SB-26 lk Mutant Akciğer Kanserinde Krizotinib Tedavisinin Klinik Özellikleri Ve Sağkalım Sonuçları; Tek Merkez Deneyimi
İlkay Gültürk
08:30-08:50 Tanı Zorlukları
Ayperi ÖZTÜRK
08:36-08:42 SB-27 Alk Pozitif Metastatik Akcığer Kanseri Hastalarında Alektinib Etkinliği : Tek Merkez Deneyimi
Seher Yıldız Tacar
08:50-09:10 Cerrahi Tedavi Yaklaşımı
Ahmet DEMİRKAYA
08:42-08:48 SB-28 Malign Plevral Effüzyonlu Hastalarda Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerin Önemi
İclal Hocanlı
09:10-09:30 Radyoterapi Yaklaşımı
Hale Başak Çağlar Özkök
08:48-08:54 SB-29 Skuamöz Hücreli Akciğer Kanserinde Histopatolojik Bulgular ile İnflamatuar Biyomarkerların İlişkisi
Arif Hakan Önder
09:30-09:50 Sistemik Tedavi Yaklaşımı
Gökhan Demir
08:54-09:00 SB-30 İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Fdg-Pet/Bt Suv Max Düzeyinin Prognoza Etkisi
Elanur Karaman
09:00-09:06 SB-31 Denovo Metastatik Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Pcı Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi
Yusuf Açıkgöz
09:06-09:12 SB-32 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Tanı, Tedavi Yanıtı Ve Prognoz Tayininde Sulf2 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
Hakan Taban
09:12-:09:18 SB-33 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Çağlar Ünal
09:18-09:24 SB-34 Tp-E Aralığı Radyoterapiye Bağlı Kalp Hasarlarının Erken Bir Göstergesi Olabilir mi?
Kemal Ekici
09:24-09:30 SB-35 Akciğer Kanserinin İlk Evre Tedavisinde Kullanılan Kemoterapi Dozunun Sodyum Boratlarla Kombine Edilerek Düşürülmesi
Emre Cebeci
09:30-09:36 SB-36 Primer Tedavi Sonrası Rekürren Akciğer Lezyonlarının Tedavisinde Sbrt ‘Nin Rolü
Harun Demir
09:36-09:42 SB-37 Primer Akciğer Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinom Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Ferhat Ferhatoğlu
09:42-09:48 SB-38 Geriatrik Evre III Khdak’lerinde Tedavi Öncesinde Prognozu Ön Görmek İçin Nomogram Oluşturulabilir Mi?
Fatma Sert
09:48-09:54 SB-39 Senkron Veya Metakron Gelişen Akciğer Maligniteli Hastaların Klinik Özellikleri Ve Sağkalımı
Murat Eser
09:54-10:00 SB-40 Opere Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Mpv Trombosit Oranının Prognositik Önemi
Ali Aytaç
10:00-10:15 KAHVE MOLASI
10:15 – 12:45 10:15-10:21 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Hülya Bayız,  Ethem Nezih Oral
SB-01 Radyolojik Olarak Buzlu Cam Görünümüne Sahip Küçük Akciğer Lezyonlarına İntraoperatif Yaklaşım Önerisi
Pınar Bulutay
10:15-11:00 10:15-10:21 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: TBA,TBA
SB-41  Braf V600e Mutasyonu Pozitif Khdak Vakalarının Kliniko-Patolojik Özellikleri-Tek Merkez Deneyimi
Serdar Karakaya
10:21-10:27 SB-02 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Th17’nin Sağ Kalım Ve Nüks İle İlişkisi
Kamran Aliyev
10:21-10:27 SB-42 Küçük Hücreli Ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde C-Myc Ve Ezh2 Ekspresyonunun Klinik Önemi
Kadir Eser
10:27-10:33 SB-03  Akciğer Kanseri Tnm Evreleme Sisteminin Önerilen N Tanımlayıcısında Patolojinin Rolü
Suat Erus
10:27-10:33 SB-43 Metastatik Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sağkalım Ve Sağ Kalımı Etkileyen Prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Baran Akagündüz
10:33-10:39 SB-04 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Tedavide Kemo-İmmunoterapi İle Erken Dönem Sonuçlar
Ezgi Cesur
10:33-10:39 SB-44 K-Ras Mutant Akciğer Kanseri Genel Özellikleri
Pınar Gürsoy
10:39-10:45 SB-05 Soliter Pulmoner Nodüller, Cerrahi Yaklaşım ve Sonuçlarımız
Seray Hazer
10:39-10:45 SB-45 Akciğer Adenokarsinomu Tanılı Hastalarımıza Genel Bakış
Nuran Katgı
10:45-10:51 SB-06 Neoadjuvan Tedavi Vats Lobektomi Sıklığını Arttırabilir mi?
Tolga Evrim Sevinç
10:45-10:51 SB-46 Akciğer Kanserli Hastaların Küratif Radyokemoterapi Sırasında Oluşan Özefajitlerin Prognostik Olarak Değerlendirilmesi
Düriye Öztürk
10:51-10:57 SB-07 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Karaciğer Metastazı: Retrospektif Analiz
Filiz Çimen
10:51-10:57 SB-47 Akciğer pleomorfik karsinomlu olgular
Nail Paksoy
10:57-11:03 SB-08 Tamamlama Lobektomi Yapılan Hastaların Retrospektif Analizi, İkinci Operasyon Yapmaya Değer mi?
Tolga Evrim Sevinç
11:03-11:09 SB-09 Makine Öğrenimi Modeliyle Pulmoner Karsinoid Tümörlerde Prognoz Tahmini
Yusuf Kahya
11:09-11:15 SB-10 Subkutan Venöz Port Katater Uygulamalarımızın Değerlendirilmesi: 2 Merkezin 8 Yıllık Klinik Tecrübeleri
Elçin Ersöz Köse
11:15-11:21 SB-11 Eras Protokollerinin Uygulanması İle Postoperatif Komplikasyonlar Azaltılabilir mi?
Gizem Özçıbık Işık
11:21-11:27 SB-12 Pulmoner Metastazektomi Uygulanan Kolorektal Karsinom Tanılı Hastalarda Toplam Metastatik Tümör Hacminin Prognoza Etkisi
Melek Ağkoç
11:27-11:33 SB-13 Primer Akciğer Karsinomu Nedeniyle Opere Edilecek Olgularda Malignite Tip Tayininde İntraoperatif İncelemenin Önemi
Ezgi Köse
11:33-11:39 SB-14 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde(Khdak) Uygulanan İntraperikardiyal Pnömonektomide Prognostik Faktörler
Nigar Alizade
11:39-11:45 SB-15 Primer Toraks Duvar Tümörleri : 10 Yıllık Klinik Deneyim
Nilay Çavuşoğlu Yalçın
11:45-11:51 SB-16 Sitoredüktif Hipertermik İntratorasik Kemoterapi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi
Ahmet Kayahan Tekneci
11:51-11:57 SB-17 Evre I Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Sonrası Nüksü Etkileyen Faktörler
Ahmet Kayahan Tekneci
11:57-12:03 SB-18 Akciğerin Karsinoid Tümörü Nedeniyle Cerrahi Rezeksiyon Uygulanan Hastaların Sonuçları – Tek Merkez Deneyimi
Ulaş Kumbasar
12:03-12:09 SB-19 Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Neoadjuvan Sonrası Akciğer Rezeksiyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Dilara Gürsoy
12:09-12:15 SB-20 Covid19 Pandemisinde Opere Edilen Akciğer Kanseri Olgularının Özelliklerini ve Evrelerini Etkiledi mi?
Serpil Sevinç
12:15-12:21 SB-21 Tümör Cerrahisinde Vats ve Torakotomi Komplikasyon Oranları; Klinik Deneyimimiz
Osman Yakşi
12:21-12:27  SB-22 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle İmmünoterapi Tedavisi Almış Hastalarda Cerrahi
Gizem Gedikoğlu Pirim
12:27-12:33 SB-23 Akciğer Nodüllerinde Preoperatif İşaretleme
Çağatay Tezel
12:33-12:39 SB-24 Evre 4 Akciğer Adenokarsinomlu 1081 Hastanın Ngs (Next Generation Sequencing) Verileri
Ali Gökyer
11:15 – 11:30 AKILCI İLAÇ
Oturum Başkanları: Gürkan Ertuğrul
Konuşmacı: Damla Günenç
12:39-12:45 SB-25 Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sistemik İnflamatuar Belirteçlerin Prognostik Etkisi
Okan Avcı
13:00 KAPANIŞ TÖRENİ